Medarbetare
 
Mats Johansson
Auktoriserad revisor

Byråns ägare. Arbetat i branschen sedan 1984. Ansvarar för byråns alla revisionsuppdrag och arbetar även med skattekonsultationer och ekonomisk rådgivning.
mats@mijrevision.se
Karin Bergius
Auktoriserad redovisningskonsult

Arbetat i branschen i ca 20 år. Anställd på byrån sedan byråstarten 2006. Arbetar främst med bokslut och skattekonsultationer. Har även löpande redovisningsuppdrag.
karin@mijrevision.se
Maria Eidergård
Redovisningskonsult

Anställd 2013. Har arbetat med redovisning i ca 14 år. Kommer närmast från Crendo, där Maria huvudsakligen arbetat med bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Arbetar främst med löpande bokföring och löneredovisning. Har även bokslutsuppdrag.
maria@mijrevision.se