Om MiJ Revision Aktiebolag

MiJ Revision Aktiebolag är en personlig och lagom stor redovisnings- och revisionsbyrå som startade verksamheten 2006. Våra yrkeserfarenheter inom branschen går tillbaks till mitten av 1980-talet. Vi arbetar enbart med mindre och medelstora företag, och är därför väl bekanta med de frågor och problem som de flesta företagare i Sverige kan ställas inför. Vi är auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserad revisor och utbildar oss fortlöpande för att hela tiden vara ā jour med gällande lagar och regler.

Far är intresseorganisationen för revisorer och redovisningskonsulter. Vårt medlemskap i Far ger våra kunder den trygghet man kan förvänta sig när man anlitar en redovisnings- och revisionsbyrå.

Auktoriserad redovisningskonsult innebär att man följer de högt ställda krav på redovisning och konsultation som REKO, Svensk standard för redovisningstjänster, kräver. Genom Far genomförs fortlöpande kvalitetskontroller av auktoriserade redovisningskonsulter. Vi har nyligen genomgått sådan kvalitetskontroll med godkänt resultat.

Auktoriserad revisor innebär att man följer högt ställda krav på revisionen. Titeln erhåller man från Revisorsnämnden. Genom Far genomförs fortlöpande kvalitetskontroller av auktoriserade revisorer. Godkänt resultat krävs för att få fortsätta som auktoriserad revisor.

Våra ledstjärnor i arbetet är:

  • Tätt samarbete och dialog: Det är viktigt för oss att arbeta tätt tillsammans med våra kunder. Vi förändrar oss ständigt efter de behov och önskemål som finns hos våra kunder
  • Tillgänglighet: Vi är alltid tillgängliga. Det är en uttalad målsättning att våra kunder alltid skall kunna få svar på sina frågor
  • Trygghet: Det är viktigt för oss att våra kunder känner att de litar på oss. Vårt medlemskap i FAR ger en kvalitetsgaranti på det arbete vi utför
  • Intresse: Självklart är vi genuint intresserade av redovisning men vi är också intresserade av våra kunders verksamhet. Det är en förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete för kunden.