Våra tjänster

» Revision

» Redovisning & bokslut

 • Bokföring och redovisning
 • Fakturering
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Löneadministration
 • Projektredovisning
 • Kundanpassad internredovisning 
 • Skattedeklarationer
 • Månadsbokslut och rapportering
 • Årsbokslut och årsredovisningar

» Rådgivning & skatt

 • Skattekonsultationer och skatteregistreringar
 • Inkomstdeklarationer
 • Företagsekonomiska konsultationer
 • Nybildningar av aktiebolag och andra företagsformer
 • Ombildning av enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag
 • Fusioner
 • Avveckling av aktiebolag
 • Bolagsformalia